Värde

Värde handlar om hjärtat. Vi vill att barnen ska se, möta, och höra goda exempel i karaktär och själva utvecklas i samarbete, respekt, självkänsla, tro, hopp och kärlek. Karaktärsdrag som kan utvecklas är exempelvis hjälpsamhet, givmildhet och tacksamhet.​

Språk

Språk är att kommunicera och att göra sig förstådd och förstå andra. Detta är en grundförutsättning för varje barn. Vi vill på allt sätt stödja kommunikation och språkutveckling under barnens tid i förskolan.​

Kunskap

Kunskap handlar om att förstå världen runt omkring. Vi vill möta barnens hunger efter kunskap och att de ska bevara sin nyfikenhet och sin lust att lära. Vi vill att de ska lära sig med alla sina sinnen.​

Lite om förskolan

Förskolan ligger i det natursköna Ekensbergsområdet med skogen som granne vilket vi uppskattar och tar vara på. Miljö, drama, musik och skapande är en del av vår vardag. Vi arbetar målmedvetet med barns språkutveckling och använder oss av material för att underlätta barnens läs och skrivinlärning. 

Vi arbetar utifrån en kristen värdegrund. Det innebär att vi arbetar medvetet för att varje barn ska känna sig trygg, uppskattad och värdefull samt att själv utvecklas och bli generös och omtänksam. Vi tränar på detta i våra dagliga rutiner och i våra gemensamma samlingar. 

Vi använder oss av bibelberättelser i vårt värdegrunds-arbete och i firandet av våra stora kristna högtider. Det finns ett rikt kristet kulturarv i Sverige som vi vill förvalta och ge vidare till nästa generation.

ByggaMedKlossar
Bus
pencils, writing, stationery-1486278.jpg

Vi vill ge barnen trygghet och lägga en god grund för skola och vuxenlivet. Språkförståelse, trygghet och en kristen värdegrund är viktiga verktyg i vår verksamhet.

Kontakta oss

Har du frågor tveka inte att kontakt oss. Klicka på Kontakt och skriv din fråga så svarar vi så snart vi kan.

kids, girls, writing-1093758.jpg
Gemenskap och Vänskap

Värde handlar om hjärtat. Vi vill att barnen ska se, möta, och höra goda exempel i karaktär och själva utvecklas i samarbete, respekt, självkänsla, tro, hopp och kärlek. Karaktärsdrag som kan utvecklas är exempelvis hjälpsamhet, givmildhet och tacksamhet.

Språk är att kommunicera och att göra sig förstådd och förstå andra. Detta är en grundförutsättning för varje barn. Vi vill på allt sätt stödja kommunikation och språkutveckling under barnens tid i förskolan.

Kunskap handlar om att förstå världen runt omkring. Vi vill möta barnens hunger efter kunskap och att de ska bevara sin nyfikenhet och sin lust att lära. Vi vill att de ska lära sig med alla sina sinnen.

Barnens utveckling behöver stimulans genom t.ex. berättelser ur böcker, goda förebilder och ett kärleksfullt bemötande.

Barn behöver uttrycka sig genom lek eller teater, genom att måla och att teckna etc.

Barns uttryck behöver bejakas och uppmuntras. Vi vuxna ser det goda och berömmer barnen.

Utvecklas, Uttryckas och Uppskattas

Upplever du att det är här ditt barn ska få växa och frodas kan du ansöka om plats hos oss. Vi svarar så fort vi kan. 

Ansök om plats redan idag

Rulla till toppen